• تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت و وفاداری الکترونیکی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 584
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  با توجه به این که در سال های اخیر خریدهای اینترنتی و استفاده از خدمات اینترنتی دارای رشد سریعی بوده است، کسانی که از این کانال ارتباطی به عنوان ابزار بازاریابی و فروش کالاها و خدمات استفاده می کنند دریافته اند که تحویل و کیفیت خدمات به عنوان ابزاری با اهمیت در این محیط تلقی می شود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش و چگونگی جمع آوری داده های مورد نیاز از نوع توصیفی و روش جمع آوری داده ها به صورت توأمان کتابخانه ای و میدانی با ابزار پرسشنامه می باشد. برای آزمون فرضیات پژوهش از جامعه آماری مشتریان بانک تجارت در شهر قزوین با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ای به حجم 420 نفر انتخاب شد، پس از جمع آوری داده ها و با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند و نتایجی به شرح ذیل بدست آمد: نیازهای شخصی و سازماندهی وبسایت بر رضایت مشتری تأثیر دارد، نیازهای شخصی و سازماندهی وبسایت بر وفاداری مشتری تأثیر دارد. رضایت بر وفاداری تأثیر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها