• بررسی تأثیر مالیات برارزش افزوده، بردرآمدهای پایدار شهرداری های

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 456
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مالیات بر ارزش افزوده رایج ترین مالیاتی است که دولت و شهرداری ها، برای تأمین هزینه های خود دریافت می کنند و نوعی مالیات بر مصرف می باشد. درپی سیاست تعدیل اقتصادی، سهم پرداختی های مالی دولت به شهرداری ها بسیار کم شده و در نتیجه سهم درآمدهای مالیاتی پایین، در سال های کنونی، شهرداری ها را با کسری بودجه پنهان مواجه کرده و باعث گرایش شهرداری به سوی درآمدهای ناپایدار شده است. افزایش درآمد شهرداری ها، مستلزم افزایش کارایی در روش های فعلی کسب درآمد یا جستجوی منابع جدید درآمدی می باشد، از این رو تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی، شهرداری ها را به سمت درآمدهای پایدار سوق داده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است که با استفاده از زمینه ها و مبانی نظری موجود، میزان تأثیر مالیات برارزش افزوده، بر درآمدهای پایدار شهرداری های استان فارس را مورد ارزیابی قرار داده است. جامعه آماری تحقیق شامل شهرداری های کوچک و متوسط از نظر جمعیت و درجه شهرداری است و به منظور انجام تحقیق از مجموع این شهرداری ها، 15شهرداری انتخاب شده است که جهت انجام تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا میزان درآمد سپس درآمد و منابع، مصوب و عملکرد واقعی را از گزارشات دوره 4 ساله (1391-1388) بودجه استخراج و بعد میزان مالیات بر ارزش افزوده اختصاصی در بودجه هر سال مشخص و برای محاسبه نتایج وارد جدول اکسل نموده، و با استفاده از محاسبات آماری که شامل تحلیل ویلکاکسون، آزمون همبستگی، تحلیل خی دو به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. این تحقیق بیانگر رابطه معنی داری بین سهم درآمدی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده با نسبت درآمد پایدار، نسبت کل درآمد و منابع، و هزینه های جاری شهرداری ها می باشد. در نتیجه منابع درآمدی شهرداری ها پس از سالیان طولانی از ناپایداری به سمت پایداری هدایت می شوند و باعث توزیع عادلانه درآمدهای هر شهرستان و منابع درآمدهای عمومی دولت (اخذ مالیات بر ارزش افزوده) جهت اداره مطلوب شهرها و ارِائه خدمات مناسب به شهروندان و هدایت پروژهای عمرانی می شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها