• بررسی تأثیر نرخ سود بانکی بر معاملات سهام در بازار بورس و اوراق بهادار ایران درجهت تبیین توسعه اقتصادی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 673
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  توسعه مالی یکی از مهم‌ترین عواملی محسوب می‌شود که در دست ‌یابی به هدف رشد اقتصادی نقشی اساسی ایفا می‌کند. با توجه به این اصل که توسعه مالی می‌ تواند در دو بخش بانکی و غیر بانکی نظیر بازار سهام رخ دهد و ترکیب مناسبی از این دو نظام مالی موجبات رشد و توسعه بیشتر اقتصادی را فراهم‌می ‌سازد، بررسی تأثیر متقابل این دو نظام مالی بر یکدیگر از ضروریات تبیین توسعه اقتصادی به شمار می ‌آید. تعیین متغیرهای بازار سرمایه با توجه به تأثیر گذاری سیاست ‌های بانکی، اطلاعات دقیق ‌تری را جهت سرمایه ‌گذاری به سرمایه ‌گذاران خواهد داد. آشکار است که بازار سرمایه که نمود اصلی آن در کشور ما بورس اوراق بهادار است، تحت تأثیر متغیرهای متعددی مثل خصوصی‌سازی، تشنجات سیاسی و اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، تورم و ...می‌باشد. مقاله حاضر با هدف شناخت تأثیرگذاری نوسانات نرخ سود بانکی (به عنوان یکی از این متغیرها) بر بازار سهام و عملکرد سرمایه‌گذارن، اثر سپرده‌های کوتاه ‌مدت و چهارساله را بر مؤلفه‌ هایی از بازار بورس نظیر تعداد سهام، ارزش سهام و دفعات معامله، طی سال‌های 1373 تا 1395، موردبررسی قرار داده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین چند متغیر کمی و پیش بینی میزان این ارتباطات است؛ بنابراین در این پژوهش جهت آزمودن فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون خطی و برای تحلیل داده‌ ها از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل از این بررسی حاکی از تأثیر نوسانات نرخ سود بانکی بر مؤلفه ‌های بازار بورس و لزوم توجه سرمایه‌ گذاران به این مهم می ‌باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها