• پهنه بندی فرسایندگی سالانه باران با کاربرد روش زمین آمار در حوزه آبخیز شهرستان کوهدشت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 315
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  تأثیر باران و خصوصیات آن در فرسایش خاک در فرمول جهانی فرسایش با ضریب فرسایندگی باران مشخص شده است. این ضریب شاخصی از قدرت فرسایندگی باران است که به انرژی سنیتیک باران بستگی دارد. انرژی سینتیک باران پارامتری برای اندازه‌ گیری فرسایش است که به شدت بارندگی بستگی دارد. برای درون ‌یابی فرسایندگی باران در شهرستان کوهدشت، اقدام به محاسبه انرژی بارش‌های به وقوع پیوسته 12 ایستگاه دارای آمار باران‌نگار ثبات در سطح استان شد، سپس فاکتور فرسایندگی باران برای این ایستگاه‌ها بر اساس روش ویشمایر -  اسمیت محاسبه شد. برای تعداد 18 ایستگاه باران ‌سنجی معمولی نیز با ایجاد رابطه رگرسیون بین فاکتور فرسایندگی باران و شاخص فورنیه اصلاح شده، ضریب فرسایندگی باران محاسبه گردید. به منظور درونیابی فرسایندگی باران سالانه از تکنیک زمین آمار و در محیط نرم‌افزار gs پلاس، در ابتدا سهمی واریوگرام تجربی محاسبه و ترسیم گردید. سپس روش‌های مختلف درون ‌یابی با مدل‌ های مختلف بر آن برازش داده شد. نتایج ارزیابی نشان داد که روش کریجینگ با مدل گوسی بر سهمی واریوگرام داد‌ه‌های فرسایندگی سالانه باران با دامنه تأثیر 230 کیلومتر، بهترین الگو برای درون‌یابی میانگین فرسایندگی باران در شهرستان کوهدشت است. نتایج نشان داد که کم‌ترین و بیش‌ترین ضریب فرسایندگی باران برای منطقه مورد مطالعه به ترتیبmj mm ha-1 h-1y-109 , 75  می‌ باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها