• بررسی اثر عوامل محیطی بر پراکنش گونه سیاه شور suaeda aegyptiaca

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/06
  • تعداد بازدید: 374
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی اثر عوامل محیطی بر پراکنش گونه سیاه شور suaeda aegyptiaca

  پراکنش گونه های گیاهی در اکوسیستم های مرتعی متأثر از عوامل محیطی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط عوامل محیطی با پراکنش گونه ی سیاه شور در استان فارس با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی (pca) است. محدودهی پراکنش گونه  سیاه شور در اراضی اطراف شهرستان نی ریز، شناسایی و پس از تعیین مناطق نمونه برداری با استفاده از روش حداقل سطح با استفاده از پلات های حلزونی و منحنی سطح/گونه انجام شد. در تعدادی از پلات های نمونه برداری از عمق فعال ریشه نمونه خاک برداشت و پارامترهای درصد رس، سیلت، شن، اسیدیته، هدایت الکتریکی، بافت، آهک، فسفر، نیتروژن، وزن مخصوص ظاهری، رطوبت اشباع، پتاسیم و ماده ی آلی اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که مقادیر نیتروژن، فسفر، کربن، هدایت الکتریکی، ph، کربنات کلسیم، رطوبت اشباع، وزن مخصوص ظاهری، شن، سیلت و رس اثر معنیداری بر روی پراکنش گونه ی سیاه شور داشتند در مقابل مقادیر پتاسیم و c/n تأثیر معنی داری بر پراکنش این گونه نداشتند.

   

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها