• بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیریتی و جریان نقد آزاد بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/10
  • تعداد بازدید: 394
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیریتی و جریان نقد آزاد بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها

  هدف این تحقیق، بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیریتی و جریان نقد آزاد بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها است. قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1393 تا 1397 می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده است می توان نتیجه آن را به آینده تسری داد و همچنین از نوع تحقیقات پس رویدادی به حساب می آید.

  داده‌های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک‌ اطلاعاتی “ره‌آورد نوین” استخراج شد. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، بانک‌های اطلاعاتی تهیه شده توسط سازمان بورس اوراق‌بهادار تهران و یا کتابخانه‌ی سازمان بورس اوراق‌بهادار تهران است. از بین 502 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 113 شرکت با استفاده از روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. نتایج نشان داد جریان نقد آزاد بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها تاثیر معناداری دارد. همچنین، بیش اعتمادی مدیریتی بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها تاثیر معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید