• بررسی مروری سبک های هویتی با رابطه والدی-فرزندی کودکان و نوجوانان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/14
  • تعداد بازدید: 313
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی مروری سبک های هویتی با رابطه والدی-فرزندی کودکان و نوجوانان

  زمینه و هدف : همواره خانواده نقش مهم و هستی بخش در رشد فرزندان داشته و یکی از مهم ترین محیط های موثر بر شکل گیری هویت و کیستی افراد به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر بررسی مروری سبک های هویتی با رابطه والدی- فرزندی کودکان و نوجوانان بود. روش: روش تحقیق پیمایش است که با استفاده از با استفاده از کلید واژه های هویت و رابطه والد- فرزندی در پایگاهی اطلاعاتی فارسی و انگلیسی نظیر ایران داک، ایران مدکس، سید، مگ ایران، گوگل اسکالر و ساینس دایرکت و ... بین سال های 1380 تا 1399 با انتخاب 45 مقاله مرتبط بررسی و انتخاب شد.

  یافته : در حوزه ی هویت مقیاس های اطلاعاتی، هنجاری، سردرگم اجتنابی، ملی، دینی، فردی و اجتماعی و جنسی و در حوزه ی رابطه والد- فرزند شاخص های سبک های فرزند پروری و تعامل مادر با فرزند و تعامل پدر با فرزند مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل پژوهش انجام شده نشان داد که در حوزه هویت بیشترین میزان تطابق مربوط به هویت دینی (40 درصد) و در حوزه رابطه والد- فرزند تعامل مادر با فرزند(20 درصد) بررسی شده است. نتیجه گیری : از بین سبک های هویتی، هویت دینی، هویت اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم اجتنابی، هویت ملی در مقالات بیشتری گزارش شده بود. در مقیاس روابط والد- فرزندی بیشترین بررسی ها مربوط انسجام در تعامل مادر و فرزند و سپس انواع حمایت ها می باشد. اعتقاد به (خدا، قرآن، نبوت، معاد) به دلیل جامعیت و اهمیت موضوعات آن در زندگی هر یک از انسان ها، در بیشتر دوره های آموزشی، مشاوره ای و مطالعات پژوهشی در نظر گرفته می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها