• بررسی میزان تأثیر بکارگیری رسانه های اجتماعی بر عملکرد شرکت در صنعت ساختمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/19
  • تعداد بازدید: 296
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی میزان تأثیر بکارگیری رسانه های اجتماعی بر عملکرد شرکت در صنعت ساختمان

  این پژوهش با هدف مدل‌سازی تاثیر بکارگیری شبکه های اجتماعی بر عملکرد شرکت در صنعت ساختمان صورت گرفته است. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات، توصیفی است. همچنین براساس اطلاعات گردآوری شده از شرکت های فعال در صنعت ساختمان مستقر در ایران میزان تأثیر شبکه های اجتماعی بر عملکرد کسب و کار را می‌سنجد. از این‌رو، نظرات 67 نفر از افراد فعال در صنعت ساختمان که به‌صورت تصادفی انتخاب شده‌اند، در قالب پرسش‌نامه گردآوری شد.

  با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری نیز، ارتباط میان شبکه های اجتماعی با عملکرد کسب وکار استخراج شد. به‌طورخلاصه بر اساس نتایج به‌دست آمده، رابطه معناداری میان استفاده از شبکه های اجتماعی با عملکرد کسب وکار وجود دارد و آگاه سازی به‌عنوان مهم‌ترین عامل استفاده از شبکه های اجتماعی شناسایی شد و پس از آن به ترتیب مدیریت ارتباط با مشتری، اشتراک گذاری تجارب و تامین مصرف کنندگان در رتبه‌های بعدی اهمیت قرار گرفتند و اما عامل تحقیقات بازار در تحلیل معادلات ساختاری این پژوهش حذف گردید. در میان سنجه های عملکرد شرکت، مهمترین سنجه برای بررسی عملکرد شرکت، سود شرکت بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها