• بررسی تأثیر انتخاب سطوح بدهی و سررسید بدهی بر رفتار سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/17
  • تعداد بازدید: 312
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  بررسی تأثیر انتخاب سطوح بدهی و سررسید بدهی بر رفتار سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  سرمایه گذاری فرآیندی است که در آن امکانات مناسبی برای تولید سودآوری مورد استفاده قرار می گیرد. در این راستا ترکیب ساختار سرمایه و ارتباطی که با ثروت سهامداران دارد حائز اهمیت است. بهترین موضوع در ساختار سرمایه تعیین نسبت مطلوبی برای میزان بدهی و سهام است چرا که به طورمستقیم بر ارزش شرکت مؤثر است. انتخاب بین میزان سرمایه مورد استفاده و یا بدهی به عوامل مختلفی ازجمله تحت تأثیر قرارگرفتن ساختار سرمایه براساس عوامل داخلی بستگی دارد که به منظور افزایش ارزش شرکت انجام می شود.

  برخلاف پژوهش های قبلی، پژوهش حاضر رویکردی جامع نگر است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سطوح بدهی و سررسید بدهی بر رفتار سرمایه گذاری شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390-1396 است. در این پژوهش از مدل رگرسیون با بکارگیری داده های تابلویی برای بررسی این تأثیر استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سطوح بدهی و سررسید بدهی اثر منفی و معناداری بر رفتار سرمایه گذاری شرکتها دارد که نشان دهنده این موضوع می باشد که سررسید بدهی و سطوح بدهی به عنوان عاملی تلقی می شود که سرمایه گذاری بیش از اندازه شرکت را محدود می کند. همچنین نتایج نشان می دهد که احتمالاً شرکت هایی با بدهی بالا، نخواهند توانست از فرصت های آتی خود استفاده کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید