• پیش بینی قیمت سهام عرضه اولیه با استفاده از شبکه عصبی مبتنی برالگوریتم ژنتیک و مقایسه قیمت پیشنهادی مدل با op

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/17
  • تعداد بازدید: 157
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  پیش بینی قیمت سهام عرضه اولیه با استفاده از شبکه عصبی مبتنی برالگوریتم ژنتیک و مقایسه قیمت پیشنهادی مدل با op

  قیمتگذاری مناسب سهام عرضه عمومی اولیه شرکت هایی که برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند، هم برای صاحبان شرکت و هم برای سرمایه گذاران بسیار حیاتی است. اما قیمت گذاری این سهام تحت تأثیر عوامل کمی و کیفی بسیاری می باشد. سیستم های هوشمند غیرخطی همچون شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک، ابزار مناسبی جهت پیش بینی دقیق قیمت سهام عرضه اولیه است. لذا هدف از انجام این پژوهش پیش بینی قیمت سهام عرضه اولیه با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و مقایسه قیمت پیشنهادی مدل با op می باشد.

  جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هستند که در بازه زمانی 1388 تا 1396 وارد بورس اوراق بهادار تهران شدند و 421 شرکت می باشند. نمونه آماری با توجه به فیلترهای ذکر شده، به 144 شرکت تقلیل یافت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شبکه عصبی پیشرو و الگوریتم ژنتیک بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد: مدل پیش بینی شده پژوهش جهت قیمت گذاری سهام عرضه اولیه، مدل مطلوب و بهینه ای است. همچنین مقایسه قیمت پیشنهادی مدل با op نیز نشان داد: قیمت پیش بینی شده مدل در عین نزدیکی به op ، ضمن افزایش نسبی قیمت می تواند انتظارات سرمایه گذاران و صاحبان شرکت ها در قیمت گذاری مناسب سهام عرضه اولیه را برآورده نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها