• مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی شماره 41

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/18
  • تعداد بازدید: 282
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی شماره 41

  هدف تحقیق حاضر، بررسی رویه های حسابداری دامپروری پیشنهاد شده در استاندارد بین المللی شماره 41 و سیستم های هزینه یابی گاو و شیر در ایران در بخش های دولتی و خصوصی می باشد. نهایتاً میزان تطابق رویه های پیشنهاد شده در استاندارد بین المللی 41 با سیستم های موجود در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب بخش کتابخانه ای پژوهش حاضر با استفاده از متون و ادبیات حسابداری استخراج گردید و مبنای طراحی سوالات پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش تحقیق قرار گرفت. در بخش میدانی تحقیق، اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری مورد بررسی شامل 34 واحد از گاوداری های استان تهران بوده است. نتایج فرضیه های پژوهش تماماً مورد پذیرش قرار گرفت و نتایج نشان داد امکان تعیین ارزش منصفانه مطابق استاندارد بین المللی 41 برای تعیین بهای تمام شده شیر و دام در استان تهران وجود ندارد. مظافاً این که پذیرش کافی از جانب گاوداری ها جهت تغییر روش مطابق با استاندارد بین المللی 41 وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید