• بررسی رابطه بین جوسازمانی با فرسودگی شغلی دبیران دبیرستان های شهر بهارستان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/24
  • تعداد بازدید: 392
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09222523133

  بررسی رابطه بین جوسازمانی با فرسودگی شغلی دبیران دبیرستان‌های شهر بهارستان

  هر سازمان، ازجمله آموزش‌وپرورش، دارای جوسازمانی خاصی است که اگر همساز با باورهای کارکنان خود نباشد موجب ناکارآمدی سازمان و درنهایت فرسودگی شغلی کارکنان خواهد شد، لذا این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین جوسازمانی و فرسودگی شغلی دبیران مقطع متوسطه شهر بهارستان انجام‌گرفته است. جامعه آماری موردبررسی در این تحقیق، کلیه دبیران دبیرستان‌های شهر بهارستان در سال تحصیلی 99-1398 می‌باشد که تعداد آن‌ها بالغ‌بر 130 نفر بوده است. حجم نمونه آماری از طریق نمونه‌گیری تصادفی 92 نفر تعیین شد.

  جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه جوسازمانی ساسمن و دیپ (1989) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک و جکسون (1981) استفاده شد. روش تحقیق از نوع همبستگی می‌باشد که با بهره‌گیری از نرم‌افزار spss اطلاعات به‌دست‌آمده مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیقات نشان داد: به‌طورکلی، بین جوسازمانی و فرسودگی شغلی دبیران دبیرستان‌های شهر بهارستان رابطه معنی‌داری وجود ندارد. همچنین بین ابعاد: وضوح و توافق اهداف، وضوح و توافق نقش، رضایت و توافق رویه‌ها و سابقه خدمت با فرسودگی شغلی رابطه معنی‌داری وجود ندارد؛ و بین ابعاد رضایت از پاداش، اثربخشی ارتباطات، با فرسودگی شغلی رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین جنسیت و فرسودگی شغلی نیز تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها