• بررسی تطبیقی حقوق کیفری ایران و نظام حقوقی کشورهای کامن لو در برخورد با بزه تجاوز جنسی علیه زنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/12/18
  • تعداد بازدید: 228
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 2166979526

  بررسی تطبیقی حقوق کیفری ایران  و نظام حقوقی کشورهای کامن لو در برخورد با بزه تجاوز جنسی علیه زنان

  تجاوز جنسی به زنان در همه کشورهای جهان رایج بوده و جزء مشخصات تبعیض جنسیتی به شمار می رود. در جامعه ایران زن قربانی تجاوز جنسی، بیشتر به عنوان شریک جنسی تلقی شده و این نوع نگرش سنتی باعث می شود بخش عمد شکایات زنان قربانی در  مراکز  قضایی  و پلیس و به رسمیت شناخته نشده و اهمیتی داده نشود.

  روش تحقیق : تحقیق تطبیقی حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی بوده و به توصیف و تحلیل وضعیت زنان بزه دیده تجاوز جنسی در فقه اسلامی و نظام حقوقی کشور های کامن لو می پردازد.

  یافته: در حقوق کیفری ایران که نشات گرفته از فقه اسلامی است در حیطه تجاوز جنسی به زنان و عدم رعایت اصل تناسب در تعیین ضمانت اجرای کیفری موجب تضییع حقوق زنان قربانی این جرم شده و متاسفانه بزه دیدگی ثانوی ناشی از بد عملکردی نهادهای عدالت کیفری برای زنان قربانی به دنبال داشته است نتایج : نارسایی های موجود در نظام ادله اثبات فقه اسلامی، در اثبات تجاوز جنسی از سوی زنان و بی توجهی به شواهد و دلایل علمی موجب عجز زنان قربانی تجاوز جنسی در اثبات ادعای خود شده و در بیشتر مواقع  این زنان را در معرض رابطه نامشروع قرار می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها