• طراحی فرآیند و تبیین الگویی جامع و یکپارچه حسابداری منابع انسانی برای ثبت احوال

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/12/18
  • تعداد بازدید: 149
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  طراحی فرآیند و تبیین الگویی جامع و یکپارچه حسابداری منابع انسانی برای ثبت احوال

  حسابداری منابع انسانی شامل حسابداری مدیریت و کارکنان شرکت به عنوان سرمایه انسانی است که مزایای آینده را فراهم می کند. در رویکرد حسابداری منابع انسانی، هزینه های مربوط به منابع انسانی به عنوان دارایی در ترازنامه به شرح زیر گزارش می شود برخلاف رویکرد حسابداری سنتی که هزینه های مربوط به منابع انسانی یک شرکت را هزینه های صورت سود و زیان تلقی می کند که سود را کاهش می دهد.

  حسابداری منابع انسانی در فرایند اندازه گیری در تصمیم گیری های مربوط به سازمان ها اهمیت دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی فرایند و تبییین و ارائه الگویی جامع و یکپارچه حسابداری منابع انسانی برای ثبت احوال استان تهران است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و کاربردی است.

  جامعه آماری پژوهش خبرگان و کارمندان حسابداری سازمان ثبت احوال استان تهران است که پس از بررسی و مصاحبه با تعدادی از خبرگان و کارمندان این سازمان، برای مدیریت منابع انسانی شاخص هایی همچون ارزش شغل، ارزش شاغل، ارزش بهره وری مورد انتظار و واقعی پرسنل، ذخیره هزینه های ارتقای بهره وری پرسنل و ارزش میزان کارایی پرسنل استخراج شده است و در نهایت این شاخص ها در ترازنامه و صورت سود و زیان سازمان ثبت احوال استان تهران گنجانده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها