• تحلیل محتوای ارتباطی اهداف کتاب فارسی خوانداری پایه پنجم ابتدایی براساس متن نوشتاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/12/22
  • تعداد بازدید: 534
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تحلیل محتوای ارتباطی اهداف کتاب فارسی خوانداری پایه پنجم ابتدایی براساس متن نوشتاری

  این پژوهش با هدف بررسی ارتباط اهداف جزئی تدوین شده در کتاب راهنمای معلم با متن نوشتاری کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی انجام شده و با استفاده از روش تحلیل محتوا توصیفی ارتباط اهداف با متن نوشتاری مورد پژوهش قرار گرفته است. در این پژوهش، اهداف جزئی کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی، طبقات (کدها) را تشکیل داده است که متن نوشتاری بر اساس آنها رمزگذاری و شمارش شده است.

  واحد ثبت در این تحقیق مضمون یا موضوع بوده و واحد زمینه، درس می باشد. همچنین روش شمارش در این تحقیق روش شمارش فراوانی ها و وجود یا عدم وجود است. جامعه آماری پژوهش، کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی شامل شش فصل، هفده درس می باشد و نمونه شامل متن نوشتاری دروس کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی است و منظور از متن نوشتاری، متن درس، درست نادرست، درک مطلب، دانش زبانی، شعرخوانی، صندلی صمیمیت، بخوان و حفظ کن، واژه آموزی، بخوان و بیندیش و حکایت است.

  نتایج تحلیل نشان می دهد از مجموع 101 هدف، به 71 هدف (دقیقا 70.29 درصد)در متن نوشتاری اشاره شده است اما 30 هدف دیگر(دقیقا 29.70 درصد)در متن نوشتاری لحاظ نشده اند. البته اهداف موجود در کتاب راهنمای معلم در سه حیطه شناختی، عاطفی و مهارتی تدوین شده اند و لحاظ کردن بعضی اهداف(مخصوصا اهداف مهارتی) در متن نوشتاری بسیار دشوار است بنابراین عدم مطابقت کامل بین اهداف ومتن نوشتاری منطقی وقابل قبول می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها