• ارزیابی هوش تجاری با رویکرد مزیت رقابتی و تأثیر هوش رقابتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/01/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/15
  • تعداد بازدید: 136
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  ارزیابی هوش تجاری با رویکرد مزیت رقابتی و تأثیر هوش رقابتی

  از مهمترین ارکان هوش تجاری، رقابت است. رقابت زدایی و رقابت گرایی در کسب و کارها بر مبنای اطلاعات به دست می آید. آنچه اکنون در به دست آوردن یک مزیت رقابتی بر مبنای هوش و هوشمندی شکل می گیرد، مؤلفه ی هوش رقابتی است.

  استفاده از این نوع هوش (هوشمندی) می تواند در شناسایی موقعیت ها اعم از احتمالی، قطعی و یا عدم قطعیت به مدیران و استراتژیست ها در بازار رقابتی کمک بهینه ای کند. هدف در این مقاله، ارزیابی هوش تجاری با رویکرد مزیت رقابتی و تأثیر هوش رقابتی می باشد.

  جمع آوری داده ها در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه ی مقایسات زوجی تکمیل شده توسط 21 نفر از خبرگان، مدیران و کارشناسان واحدهای استراتژی سازی در زمینه ی هوش تجاری و کسب و کار رقابتی سازمان های دولتی و خصوصی محقق گشت. با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی بهبود یافته، نتایج نشان داد که عوامل مدیریتی با وزن 0.288 در رتبه ی نخست، عوامل تأمین کننده با وزن 0.205 در رتبه ی دوم و عوامل عملیاتی با وزن 0.187 در رتبه ی سوم، عوامل استراتژیک با وزن 0.173 در رتبه ی چهارم و عوامل بازاریابی با وزن 0.147 در رتبه ی پنجم قرار گرفتند.

  بنابراین در شرایط عدم قطعیت اگر قرار شد از هوش رقابتی در سازمان ها استفاده گردد، بنابر نظرسنجی خبرگان امر باید این مؤلفه های جامع و اولویت آنها را در طراحی و استقرار هوش رقابتی، عملیاتی کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها