• بررسی تاثیر درآمد خالص ، نسبت جاری و نسبت بدهی به دارایی، بر قیمت سهام بخش صنعت کالاهای مصرفی فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/19
  • تعداد بازدید: 293
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی تاثیر درآمد خالص ، نسبت جاری و نسبت بدهی به دارایی، بر قیمت سهام بخش صنعت کالاهای مصرفی فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران

  هدف از این انجام این تحقیق بررسی تأثیر درآمد خالص ، نسبت جاری و نسبت بدهی به دارایی، بر قیمت سهام بخش صنعت کالاهای مصرفی فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دربازده زمانی بین سال های 1392 الی 1399 است .

  در این پژوهش ابتدا داده های مربوط به متغیرهای تحقیق، برای سال های مذکور از شرکت های پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران که شرایط و محدودیت اعمال شده را داشته باشند ، جمع آوری و محاسبه گردید و از روش رگرسیون چندگانه برای کشف روابط بین متغیرها و آزمون فرضیات استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل مدل رگرسیونی تحقیق نشان می دهد که در سطح معناداری 95 درصد ، متغیرهای درآمد خالص ، نسبت جریان متغیر ، نسبت بدهی متغیر به دارایی رابطه مثبت و معناداری با قیمت دارد . همچنین، نتایج آزمون نشان می دهد که متغیرهای نسبت جاری و نسبت دارایی بدهی دارای تأثیر کمتری بر قیمت سهام صنعت کالاهای شرکت بخش مصرف کننده نسبته به درآمد خالص هستند .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها