• ارائه رابطه ای برای تاثیر نسبت آب به سیمان بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی بتن های کم عیار، معمولی و پرعیار حاوی آب مغناطیسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/21
  • تعداد بازدید: 340
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  ارائه رابطه ای برای تاثیر نسبت آب به سیمان بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی بتن های کم عیار، معمولی و پرعیار حاوی آب مغناطیسی

  بتن مصالح برگزیده در صنعت ساختمان وپر مصرف ترین مصالح مصرفی بشر پس از آب به حساب می آیند. در دودهه اخیر تکنولوژی جدیدی به نام تکنولوژی آب مغناطیسی جهت افزایش کارآیی ومقاومت بتن با توجه به مصرف سیمان وآب کم تر مطرح شده است به منظور بررسی تأثیر آب مغناطیسی بر کارآیی بتن تر وهمچنین مقاومت فشاری بتن سخت شده، ابتدا آب مغناطیسی توسط دستگاهی که در این تحقیق مورداستفاده قرار گرفته وسپس با طرح اختلاط های متفاوت ساخته شده است .

  که در این پروژه به بررسی اثر آب مغناطیسی بر خواص فیزیکی و مکانیکی بتن می پردازیم. این تحقیق به بررسی تأثیرات استفاده از آب مغناطیس، بر مقاومت فشاری وروانی بتن های کم عیار، معمولی وپر عیار می پردازد. متغییر های این تحقیق شامل شدّت میدان مغناطیسی، ونسبت آب به سیمان در طرح های اختلاط متفاوت می باشند.

  در انتها نمودارها ورابطه مقاومت فشاری و کارآیی بتن های حاوی آب مغناطیسی با نسبت آب به سیمان ارائه می گردد تمام نمونه های آزمایشگاهی بتن به مدّت 7 و 28 روز در آب نگهداری شدند ودر این آزمایشها از آب شرب و همچنین از آب یک دور مغناطیسی شده، 5دقیقه مغناطیسی شده و 15 دقیقه مغناطیسی شده استفاده شده است.نتایج حاصل ازپژوهش بیانگر آن است که مقاومت فشاری 28 روزه، نمونه های ساخته شده با آب مغناطیسی در بتن های با عیارکم، متوسط وزیاد به ترتیب در نسبت آب به سیمان 6 / 0 با افزایش % 13 % ، 14 وکاهش 26 %میانگین مقاومت فشاری نسبت به آب شرب را نشان داده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها