حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • تبیین نقش جامعه مدنی در تحقق حقوق شهروندی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/27
  • تعداد بازدید: 278
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09022517597

  تبیین نقش جامعه مدنی در تحقق حقوق شهروندی

  شهروندی و حقوق شهروندی از جمله مفاهیم نوظهوری است که توجه ویژه ای به برابری و عدالت دارند و در نظریات مختلف سیاسی ، اجتماعی و حقوقی از جایگاه خاصی برخوردارند . حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی ، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر به شمار می آید .

  حقوق شهروندی حول سه مولفه عضویت ، حق ها و مشارکت و در چهارچوب حکومت های دموکراتیک به دست می آید . همواره در بررسی و مطالعه حقوق شهروندی ، ارتباط تنگاتنگ و آمیختگی ویژه ای بین جامعه مدنی و شهروندی به چشم می خورد . به نظر می رسد که جامعه مدنی پیش شرط و ضامن اجرایی استیفای حقوق شهروندی است . ضمنا اگر شهروندان نقش شهروندی خود را در ارتباط با قدرت و سیاست با مشارکت فعال و موثر از طریق نهادهای مدنی بهتر بازی کنند ، می توانند در اصلاح و بهبود امور سیاسی و تقویت پایه های دموکراتیک نظام سیاسی بسیار موثر باشند . در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته ، ما برآنیم تا ضمن بررسی مبانی و مفاهیم حقوق شهروندی ، به بررسی نقش و جایگاه جامعه مدنی در تحقق حقوق شهروندی بپردازیم .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید