• نظریات یادگیری کودکان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/10
  • تعداد بازدید: 231
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  نظریات یادگیری کودکان

  هدف از نگارش این مقاله برسی نظریاتی است که هرکدام به مولفه هایی از یادگیری و عوامل دخیل در آن پرداخته اند. کسب اطلاع از چگونگی یادگیری و عوامل تأثیرگذار در آن بستری را فراهم می آورد تا عوامل آموزشی بتوانند حداکثر تأثیرگذاری را داشته باشند. ایجاد بستری مناسب در خانه و مدرسه که فراهم کننده شیوه های درست برخورد با کودکان باشد و نیازهای کودکان را در سنین گوناگون تحت الشعاع قرار دهد از ملزومات جوامع امروزی است.

  هر یک از اندیشمندان خود به تنهایی نظریات و اصولی را به فراخور مطالعات و شرایط زندگی در عصر خویش ارائه داده است که عموماً خود این نظریات و اصول زمینه ای برای پژوهش ها و ارائه نظریاتی جدیدتر فراهم آورده. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی بوده است و این نتیجه حاصل شد مطالعه دستاوردهای اندیشمندان و مطالعه آن دسته از یافته های پژوهشی که از دریچه ذهن دیگر اندیشمندان عبور کرده است می تواند اصول کاربردی و قابل اجرا به وسیله عوامل تعلیم وتربیتی را در اختیار مخاطبان خود قرار دهد تا آنها بتوانند پس از اجرای نظریات و اندیشه ها، از طریق رویکرد تلفیقی آن نظریات و اندیشه ها را تقویت کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها