• بررسی تاثیر رویکرد tod بر کیفیت خدمات شهری ( مورد مطالعه منطقه 3 شهر تهران )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/21
  • تعداد بازدید: 290
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  بررسی تاثیر رویکرد tod بر کیفیت خدمات شهری ( مورد مطالعه منطقه 3 شهر تهران )

  بخش‌هایی از شهر که مشکل دسترسی به حمل‌ونقل عمومی در آن‌ها احساس می‌شود ، و عموماً این قسمت‌ها از لحاظ  دسترسی نامناسب به خدمات شهری ، تعاملات اجتماعی بسیار پایین ، کاهش رونق اقتصادی و ... برخوردار هستند که در چنین شرایطی رویکردی چون توسعه ی حمل‌ونقل محور tod می‌تواند بسیار موثر عمل نماید؛  بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر tod بر کیفیت خدمات شهری می‌باشد.

  که ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق محدوده منطقه 3 شهر می‌باشد ابزار مورداستفاده پرسشنامه می‌باشد که به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس در بین جامعه آماری توزیع و جمع‌آوری گردید.آزمون فرضیه‌ها به روش معادلات ساختاری و با نرم‌افزار لیزرل انجام گردید و نتایج نشان داد که رویکرد توسعه حمل‌ونقل محور می‌تواند در ارتقاء کیفیت محیطی و حل مشکلات محدوده‌ی مطالعاتی منطقه 3 شهر تهران مفید باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید