• تاثیر بازاریابی ویدئویی بر رفتار مصرف کننده (مورد مطالعه: شرکت میهن)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/04/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/28
  • تعداد بازدید: 305
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  تاثیر بازاریابی ویدئویی بر رفتار مصرف‌کننده (مورد مطالعه: شرکت میهن)

  از آنجا که درک و آگاهی مناسب از تبلیغات، به‌عنوان یکی از استراتژی‌های بازاریابی تاثیری شگرف بر نگرش و رفتار مصرف کنندگان و چگونگی انتخاب آن‌ها دارد و بدین ترتیب نقش مهم و جایگاه برجسته‌ای در ارتقای فروش موفق محصولات یک شرکت کسب نموده است، براین اساس، این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر بازاریابی ویدئویی و استراتژی‌های مختلف آن بر رفتار مصرف کنندگان صورت گرفته است.

  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 384 پرسش نامه با پایایی 0.88 جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار amos انجام شده است. نتایج نشان داد که تجربه از استراتژی‌های بازاریابی ویدئویی بر رفتار مصرف کنندگان محصولات لبنی میهن تاثیر معناداری ندارد.

  همچنین، هویت برند، تبلیغات، سودمندی اطلاعات و کیفیت خدمات از استراتژی‌های بازاریابی ویدئویی بر رفتار مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت مورد مطالعه تاثیر معناداری دارد. پس از ارائه نتایج، پیشنهادات و راهبردهایی در زمینه یافته های مرتبط با پژوهش ارائه می شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید