• راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان شاغل در هیات های رسیدگی های به تخلفات اداری کارمندان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/01
  • تعداد بازدید: 360
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02166979519

  راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان شاغل در هیات های رسیدگی های به تخلفات اداری کارمندان

  پـس از گـذشـت سال های متمادی، دانش و تجربه بشری به اینجا رسید که برای تحقق آرمان ها، هدف ها، رفع نیازها، مشکلات و در نهایت پیشرفت همه جانبه جوامع بشری نیازمندبرنامه ریزی در تمامی حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، امنیتی و مانند آنها هستند. و برای دستیابی به موارد مذکور چند قرنی است که در کشورهای مختلف جهان سازمان های کوچک و بزرگ جهانی، منطقه ای و داخلی ایجاد شده است و روز به روز به ابعاد، پیچیدگی و انواع سازمان ها اضافه می شود.

  در واقع زندگی بشر امروزی بدون سازمان میسر نیست. هیات های تخلفات اداری بـرای بقاء و تداوم نقش مثبت و سازنده خود نیازمند افکار، اندیشه ها، نظرات تـازه و نـو هـستند تا با دریافت دیدگاه های نو مبتنی بر تحقیقات میدانی و اندیشه ها و تـئوری هـا بـتـوانـنـد پـویـایـی خـود را تـضـمـیـن کـنـنـد وگـرنـه رو بـه عدم کارایی لازم خواهند بود. مقاومت هیات تخلفات اداری در قبال تغییرات و تحولات جهانی و منطقه ای موجب عدم کارایی آنها شده و حتی قادر به حفظ وضع موجود نیز نخواهند بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید