• مقایسه تفکر خلاق ، تفکر انتقادی و حل مسئله ی اجتماعی در بین نوجوانان تیزهوش و عادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/01
  • تعداد بازدید: 277
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02166979519

  مقایسه تفکر خلاق ، تفکر انتقادی و حل مسئله‌ی اجتماعی در بین نوجوانان تیزهوش و عادی

  هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه تفکر خلاق، تفکر انتقادی و حل مسئله ی اجتماعی در بین نوجوانان تیزهوش و عادی در سال تحصیلی 98- 1397 بود. روش پژوهش حاضر علی- مقایسه ‏ای است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان تیزهوش و عادی مشغول به تحصیل در پایه متوسطه دوم (دهم و پایه یازدهم) در مدارس پسرانه شهر کرمانشاه (بدون بزرگسالان و استثنایی) بودند که با استفاده از شیوه نمونه‏ گیری خوشه ‏ای چند مرحله ‏ای دانش ‏آموزان متوسطه دوم در مدارس تیزهوشان و عادی پسرانه شهر کرمانشاه با هم مقایسه شدند.

  ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های خلاقیت عابدی، (1363،ct)، تفکر انتقادی کالیفرنیا فاسیونی و فاسیونی (1992،cctdi) و حل مسئله ی اجتماعی دزوریلا و همکاران (2002،spsi-r) است. برای تحلیل داده ‏ها از آمار توصیفی و از آمار استنباطی که از آزمون تحلیل واریانس استفاده شده ‏است. یافته های پژوهش حاکی از این بود که بین دانش آموزان تیزهوش و عادی از لحاظ تفکرخلاق و گرایش به تفکر انتقادی تفاوت معناداری وجود ندارد (p=0.451, >0.05 , f=0.98 , p=0.230 >0.05, f=1.41 ) اما  حل مسئله اجتماعی، در بین دانش آموزان تیزهوش و عادی دارای تفاوت معناداری می باشد ( p=0.012<0.05, f=0.89). با توجه نقش مهم تفکر خلاق، تفکر انتقادی و حل مسئله ی اجتماعی در بین نوجوانان و اهمیت آن در پیشرفت تحصیلی آن ها، از این رو به مسئولین آموزش و پرورش توصیه می شود گام های موثری در جهت حفظ و ارتقاء تفکر خلاق، تفکر انتقادی و حل مسئله ی اجتماعی دانش آموزان بردارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها