• مطالعه اکتشافی نقش مدیریت اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/02
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/03
  • تعداد بازدید: 287
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  مطالعه اکتشافی نقش مدیریت اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز ایران

  در این پژوهش به شناسایی و بررسی عوامل موثر بر فناوری اطلاعات با رویکرد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و گاز پرداخته شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، اکتشافی و از نظر روش توصیفی و پیمایشی است. جامعه خبرگان پژوهش 15 نفر از مدیران صنعت نفت و گاز، اساتید دانشگاهی و صاحب نظران در سازمان پدافند غیرعامل کشور ( بخش اقتصادی ) بودند. نتایج به دست آمده از روش دلفی نشان داد که خبرگان روی 11 عامل با توجه به موضوع تحقیق اشتراک نظر دارند. نتایج بررسی عوامل نشان می دهد که سیاست های ملی صنعتی در بالای مدل قرار دارد. بنابراین بر تعداد بیشتری از عوامل اثرگذار است.

  پس از این عامل، دو عامل سرمایه گذاری های دولتی و روابط سیاسی بر تعداد بیشتری از عوامل اثرگذار می باشند. همچنین کیفیت و قیمت تکنولوژی در راست ترین نقطه مدل قرار دارد که از نظر شدت اثرگذاری در جایگاه نخست است. همچنین دو عامل منابع مالی و رقابت پذیری نیز در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که مهندسی معکوس در راستای اقتصاد مقاومتی، مهمترین روش انتقال تکنولوژی است. پس از آن روش حق امتیاز قرار دارد. در جایگاه سوم نیز سرمایه گذاری مشترک جای گرفته است و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز از نظر خبرگان آخرین روش موثر در شرایط پس از برجام می باشد. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادات کاربردی ارائه گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها