• مطالعه تاثیر فرصت های رشد بر نوسان پذیری بازده سهام

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/23
  • تعداد بازدید: 216
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  مطالعه تاثیر فرصت‌های رشد بر نوسان‌پذیری بازده سهام

  نوسان‌پذیری بازده سهام، یکی از موضوع‌های بحث برانگیز مالی است که در سال‌های اخیر مورد توجه محققان بازار سرمایه در بازار‌های نوظهور قرار گرفته است. دلیل این گرایش به ارتباط بین نوسان‌پذیری قیمت و به‌تبع آن بازده و تاثیر آن بر عملکرد بخش مالی و همچنین کل اقتصاد بر می‌گردد.

  هدف این پژوهش مطالعه تاثیر فرصت‌های رشد بر نوسان‌پذیری بازده سهام است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده‌های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده حاصل از تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ نشان می‌دهد که فرصت‌های رشد بر نوسان‌پذیری بازده سهام در سطح خطای 5 درصد تاثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها