• بررسی تاثیر افشای اطلاعات و رشد دارایی و رشد فروش بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/01
  • تعداد بازدید: 216
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی تاثیر افشای اطلاعات و رشد دارایی و رشد فروش بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  سرمایه‌گذاران و تحلیلگران در بحث درخصوص هزینه سرمایه، به طور معمول به میانگین ترکیبی هزینه‌های بدهی شرکت و هزینه سهام، اشاره می‌کنند. هزینه سرمایه متغیری چندبُعدی بوده که متاثر از متغیرهای مختلفی است. بنابراین هدف این پژوهش، مطالعه تاثیر افشای اطلاعات و رشد دارایی و رشد فروش بر هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر روش و ماهیت از نوع پژوهش توصیفی-همبستگی است. به این منظور، برای آزمون این اثرات تعداد 162 شرکت پذیرفته شده در بوری اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 الی 1395، مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش از متغیرهای افشای اطلاعات، رشد دارایی و رشد فروش به عنوان متغیرهای مستقل و از متغیر هزینه سرمایه به عنوان متغیر وابسته، و همچنین متغیرهای عمر و اندازه شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است.

  به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار eviews استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر معنادار رشد دارایی بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، اما معناداری این رابطه، برای افشای اطلاعات و رشد فروش، مورد تایید قرار نگرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها