• بررسی ارتباط بین معافیت های مالیاتی و میزان سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری چابهار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/01
  • تعداد بازدید: 162
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی ارتباط بین معافیت‌های مالیاتی و میزان سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد تجاری چابهار

  مالیات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت، همواره در برنامه‌های توسعه، جایگاه ویژه‌ای داشته است. اعطای تخفیف مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌هایی است که به تولید، ارزآوری و استقرار تولیدکنندگان در مناطق محروم، کمک نماید. دولت با برقراری سیاست حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مناطق مورد نظر، زمینه را برای انتقال سرمایه به مناطق مذکور فراهم می‌کند.

  معافیت‌های مالیاتی از دلایل اصلی رشد و توسعه مناطق آزاد تجاری می‌باشد. لذا در مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین معافیت‌های مالیاتی و میزان سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد تجاری چابهار پرداخته شده است. تحقیق به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- پیمایشی می‌باشد. از بین کلیه شرکت‌ها و غرفه‌های واقع در منطقه آزاد تجاری چابهار، تعداد 303 شرکت طبق فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان می‌دهد که بین معافیت‌های مالیاتی و میزان سرمایه‌گذاری ارتباط معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها