• تاثیر سیستم هوش تجاری بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری مدیریت بانک رفاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/08
  • تعداد بازدید: 212
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  تاثیر سیستم هوش تجاری بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری مدیریت بانک رفاه

  کلید موفقیت تجاری برای بسیاری از بانک ها، استفاده صحیح از داده ها جهت اخذ تصمیمات بهتراست. بانک ها برای رسیدن به این هدف نیازمند استفاده از ابزارهای قوی و کارآمد مانند هوش تجاری در سیستم های اطلاعاتی خود به عنوان کاتالیزور مثبت هستند. استفاده از هوش تجاری و تحلیل های تجاری برای پشتیبانی از تصمیم گیری و افزایش سودآوری سیستم های اطلاعاتی در جهان گسترده شده است. هدف از این مطالعه تاثیر سیستم هوش تجاری بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری مدیریت بانک رفاه است.

  این پژوهش کاربردی، و از نوع توصیفی- پیمایشی است که در سال 1400 در بانک رفاه کارگران انجام شد. برای انجام پژوهش یک نمونه 190 نفری از کارشناسان انتخاب شدند. که 18 فرضیه تنظیم شد. جهت بررسی فرضیه های پژوهش از پرسشنامه طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. بعد از تکمیل پژوهش و انجام آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (رگرسیون چندگانه خطی) فرضیه های پژوهش تایید شدند. شواهد آماری مطالعه مربوطه نشان داد که تاثیر سیستم هوش تجاری بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری مدیریت بانک رفاه معنادار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها