حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/10
  • تعداد بازدید: 169
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  خوانش بینامتنی نقاشی‌های فرح اصولی

  فرح اصولی از جمله هنرمندان معاصر است که توانست با  تلفیق سنت و مدرنیته، روح مینیاتور ایران را با ذهنیتی معاصر پیوند بزند و آثاری را خلق کند که گویی بازنمایی حال در گذشته یا گذشته در حال است. این پژوهش به روش توصیفی  تحلیلی است،  اطلاعات این پژوهش به شیوه کتابخانه‌ای و تجزیه و تحلیل داده ها کیفی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات از منابع مکتوب، نسخه برداری از منابع آرشیوی و منابع تصویری است.

  پژوهش حاضر در پی یافتن این پرسش است که توجه به هنر پیشینیان در نقاشی های فرح اصولی چگونه نمود پیدا کرده است و آثار او با متن های پیشین چگونه معنا پیدا می کند؟ نتایج این پژوهش حاکی از آن است که فرح اصولی با برداشت آگاهانه از متون پیشین، اشکال خود را با نمونه های موجودش در طبیعت مطابقت داده و با توجه به معانی نمادین و اصل این عناصر به آن جنبه مثالی بخشیده است. یعنی مضمون و محتوا را به مثابه یک متن دریافت می کند و با سلیقه شخصی خود به آن روح دوباره می بخشد و در متنی دیگر عرضه می کند. فضای مینیاتورهای اصولی تعریف خاصی از مدرنیسم است که با مرزهای مشخص رنگی و بافت‌های کولاژ مانندی که انجام داده است، تحول منحصر به فردی را در نقاشی معاصر ایجاد کرده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها