• پیش بینی افسردگی بر اساس صبر و مولفه های آن در دانشجویان دانشگاه شیراز در سال 93 – 94

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/13
  • تعداد بازدید: 178
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  پیش‌بینی افسردگی بر اساس صبر و مولفه‌های آن در دانشجویان دانشگاه شیراز در سال  93 – 94

  سابقه و هدف: با توجه به شیوع فراوان افسردگی در میان جوامع مختلف، شناخت عوامل پیش‌بینی‌کننده، برای پیشگیری و مداخله‌ی زودهنگام اهمیت دارد. در اسلام برای پیشگیری از افسردگی، بر صبر تاکید بسیاری شده است. ازاین‌رو، هدف از انجام این پژوهش پیش‌بینی افسردگی بر اساس صبر و مولفه‌های آن است.

  روش کار: این پژوهش ازنوع همبستگی و جامعه‌ی آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه شیراز است که 209 نفر از آنان به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش‌نامه‌های افسردگی بک و صبر است و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش رگرسیون همزمان و گام‌به‌گام استفاده شده است. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه‌براین، نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها، مولفه‌های استقامت و رضایت و همچنین نمره‌ی کل صبر توانسته افسردگی را به‌صورت منفی و معنادار پیش‌بینی کند.

  نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر بیانگر این نکته است که درمانگران و پژوهشگران باید به نقش مولفه‌های مذهبی در شکل‌گیری و درمان افسردگی توجه بیشتری داشته باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها