• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/21
  • تعداد بازدید: 178
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  ارتقای سلامت ‏معنوی در دانشگاه نسل چهارم

  سابقه و هدف: توجه به سلامت‏ معنوی در جامعه و شرایط تغییر و تحولات کنونی به‌ویژه در حوزه ‏های فناوری و اتفاق سریع آن، حاصل برنامه ‏ریزی و عملکرد فرد است که به لحاظ نظری و عملی اهمیت بالایی دارد. ازاین‌رو، طرح این موضوع در حوزه آموزش‏ عالی به‌ویژه در دانشگاه ‏نسل ‏چهارم اهمیت آن را دوچندان می‏ کند. بنابراین، هدف اصلی پژوهش‎ حاضر بررسی شاخص ‏های سلامت ‏معنوی و ارتقای آن در دانشگاه ‏نسل‏ چهارم بود.

  روش کار: پژوهش حاضر با هدف کاربردی و با رویکرد کیفی-دلفی انجام شد. جامعه ‎پژوهش تمامی استادان شاخص در این ‏حوزه بود که از میان آنان 15 خبره‏ دانشگاهی به‏‌روش نمونه‏ گیری‏ هدفمند انتخاب شدند. داده ‏ها با مصاحبه عمیق نیمه ‏ساختار‏یافته گردآوری شد. روش‏ تحلیل ‏داده‏ ها، تحلیل‎ محتوا با استفاده ‏از روش کدگذاری در سه سطح باز، محوری و انتخابی بود. اطلاعات به‌دست ‏آمده از مصاحبه ‏ها در قالب ابعاد، مولفه ‏ها و شاخص ‏ها طبقه‏ بندی شد. برای اعتبارسنجی نیز از گروه کانونی شامل 9 نفر از متخصصان خبره در زمینه سلامت و نسل‏ های دانشگاهی استفاده شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: نتایج نشان داد که بُعد بینش با مولفه‏ های مفروضات بنیادین و شاخص ‏های ارتباط با خداوند و درک عالم هستی، دین‌داری و آگاهی و بُعد منش با مولفه‏ های ارزش ‏ها، هنجارها و شاخص ‏های اخلاق‌مداری، خودآگاهی، امید و وجدان‏کاری و بُعد کُنش با مولفه‏ های رفتارها، عملکردها و شاخص ‏های آموزش، هدفمندی، تاثیرگذاری در جامعه، مهارت‏ محور و روحیه کار گروهی از اهم موارد جهت ارتقای سلامت ‏معنوی در دانشگاه ‏نسل ‏چهارم بود.

  نتیجه‌گیری: توجه به یافته ‏ها در حوزه‏ های بینش، منش و کُنش از مهم‌ترین الزامات به‌منظور ارتقای سلامت ‏معنوی در دانشگاه ‏نسل ‏چهارم است که باید در کنار ویژگی ‏های دیگر این نسل ‏دانشگاهی به آن توجه ویژه شود. نظر به انسان‏ محوربودن فعالیت ‏های دانشگاهی به‌ویژه در نسل‏ چهارم، تربیتِ سرمایه انسانیِ سالم در همه ابعاد به‌ویژه بُعد معنوی در دانشگاه ‏نسل ‏چهارم که جامعه ‏محور نیز است، اهمیت بسیار زیادی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها