• بررسی زیبایی شناختی نظریه ارتقای سلامت روانی با قرائت آیات قرآنی مطالعه موردی: ساختار هندسی سوره مبارکه انسان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/21
  • تعداد بازدید: 260
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  بررسی زیبایی‌شناختی نظریه ارتقای سلامت روانی با قرائت آیات قرآنی مطالعه موردی: ساختار هندسی سوره مبارکه انسان

  سابقه و هدف: تا به حال پژوهش مستقلی درباره جمال و زیبایی‌های قرآن انجام نشده است. با عنایت به حلقه‌های مفقوده در مبادی نظری پژوهش‌های پژوهشگران تجربی درباره قرائت و استماع آیات قرآنی، هدف این پژوهش پیشنهاد و معرفی روش‌شناسی خاص در پژوهش‌ها و آزمایش‌های میان‌رشته‌ای با موضوعیت هنر و زیبایی‌های قرآن کریم بود.

  روش کار: پژوهش حاضر با به‌کارگیری تلفیقی از روش‌های تحلیل محتوای متون و روش‌های‌ تفسیری برخی آیات سوره انسان پدید آمده است. روش این پژوهش کتابخانه‌ای-تحلیلی است. به این صورت که داده‌ها و اطلاعات از منابع مختلف مانند کتب و مقالاتِ موجود جمع‌آوری و پس از تحلیل و بررسیِ زیبایی‌شناختی و مقایسه بین متون مشابه و پی‌بردن به برخی ظرائف و لطائف متنی و محتوایی استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به فراخور مباحث مطرح‌شده، روش متن به متن ‌یا بینامتنی و استفاده از نکات صنعت بیان و بدیع و مباحث قدیم و جدیدِ ادبی است. در این مقاله تلاش شده است تا گوشه‌ای از جمال ساختاری و ادبی سوره انسان در سه زیرشاخه «نحوی»، «بلاغی» و «هندسی» نشان داده شود. مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: بررسی‌ها نشان می‌دهد که روش‌های نوین تجربی این قابلیت را دارند تا در بسط نظری هسته مرکزی دین یعنی کتاب و سنت، در چارچوب و به واسطه علوم اسلامی (جهت دوری از رویکردهای آزادی‌خواهانه و رویکردهای افراطی) استفاده شوند. علاوه‌براین، از طریق مطالعه و بررسی‌های زیبایی‌شناسانه قرآن به‌ویژه زیبایی‌های هندسی می‌توان به شناخت روند و مراحلِ سیر کمالی انسان در بخش‌های مختلف ازقبیل فرایندهای تربیتی، آموزشی، پژوهشی و هدایت‌گری مبتنی بر دریافت‌های قرآنی نائل آمد.

  نتیجه‌گیری: درنهایت، با بررسی مولفه‌های زیبایی‌شناختی سوره انسان، جایگاه علوم اسلامی مرتبط با هنردرمانی روشن شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید