• توسعه پایدار مدیریت روستایی بر مبنای تاثیرپذیری از حکمروایی خوب (مطالعه موردی: دهستان شروینه شهرستان جوانرود)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/09
  • تعداد بازدید: 260
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02166979519

  توسعه پایدار مدیریت روستایی بر مبنای تاثیرپذیری از حکمروایی خوب (مطالعه موردی: دهستان شروینه شهرستان جوانرود)

  مدیریت مطلوب روستاها به دلیل دوری و نزدیکی با کالبد و محدوده شهرها می‌بایست به گونه‌ای باشد که علاوه بر مستقل بودن از لحاظ مدیریت، تمام شاخص‌های حکمروایی مطلوب را نیز به خوبی رعایت کند تا شاهد از هم گسیختگی کالبد روستا توسط مولفه‌های نامطلوب نباشیم از این‌رو این تحقیق به دنبال بررسی وضعیت شاخص‌های حکمروایی مطلوب در مدیریت مجموعه روستاهای دهستان شروینه شهرستان جوانرود می‌باشد.

  هدف از پژوهش حاضر بررسی توسعه پایدار مدیریت روستایی بر مبنای تاثیرپذیری از حکمروایی خوب می‌باشد. جامعه آماری مورد پژوهش در این تحقیق شامل جمعیت خانوار روستاهای دارای شورای اسلامی دهستان شروینه شهرستان جوانرود می‌باشد که مشتمل بر  1069 نفر می‌باشند. داده‌های گردآوری شده بر اساس نرم افزار spss22 و آزمون‌ رگرسیون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن است که کلیه فرضیه‌های پژوهش در سطح اعتماد 95 درصد و میزان معناداری مطلوب p<0.05 مورد تائید قرارگرفته‌اند به‌گونه‌ای که به طور کلی حکمروایی خوب بر توسعه پایدار مدیریت روستایی تاثیر دارد و کلیه زیر متغیرهای حکمروایی خوب بر توسعه پایدار مدیریت روستایی تاثیر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید