• کشت و استعمال مواد مخدر و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی و مبانی فقهی آن

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/09
  • تعداد بازدید: 330
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02166979519

  کشت‌ و استعمال مواد مخدر و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی‌ و مبانی‌ فقهی‌ آن

  هدف عمده این‌ مقاله‌ بررسی‌ کاستی های‌ قوانین‌ موجود در مبارزه با جرایم‌ مربوط به‌ مواد مخدر است‌. از آنجا که‌ رابطه‌ معناداری‌ بین‌ اعتقاد به‌ حرمت‌ مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین‌ مبانی‌ و نگرش های‌ فقهی‌ در تدوین‌ قوانین‌ کشور بی‌ تاثیر نیست‌، بخش‌ اول مقاله‌ به‌ بیان اقوال و مستندات فقهی‌ در مورد مواد مخدر پرداخته‌ و ضمن‌ مقایسه‌ اجمالی‌ بین‌ دیدگاه های‌ اهل‌ سنت‌ و فقهای‌ شیعه‌، حکم‌ شرعی‌ آن را از زبان فقها بیان می‌کند.

  بخش‌ بعدی‌ مقاله‌ به‌ بررسی‌ قوانین‌ قبل‌ از انقلاب اختصاص دارد که‌ در آن بیشتر سیاست های‌ کیفری‌، شرایط‌ حاکم‌ و پیامدهای‌ مصوبات در مقاطع‌ مختلف‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. بخش‌ پایانی‌ که‌ عمده مباحث‌ مقاله‌ را تشکیل‌ می‌دهد، به‌ سیر قانونی‌ برخورد با مواد مخدر در پس‌ از انقلاب اختصاص یافته‌ است‌. در این‌ بررسی‌ اجمالی‌، تمرکز عمده بر قوانین‌ و مصوبات فعلی‌ است‌ که‌ ضمن‌ بیان مزایای‌ این‌ مقررات، نواقص‌ و تناقض های‌ موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ جامعتر برای‌ مبارزه جدی‌ با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه‌ می‌دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها