• تاثیر ناکارایی سرمایه گذاری نیروی کار بر اجتناب مالیاتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/10
  • تعداد بازدید: 203
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  تاثیر ناکارایی سرمایه گذاری نیروی کار بر اجتناب مالیاتی

  کارایی سرمایه گذاری نیروی کار به معنی به کار گیری تعداد بهینه ای از نیروی انسانی در سازمان است. در مقابل، ناکارایی سرمایه گذاری نیروی کار، که نمایانگر یک قلم با اهمیت در ورودی مخارج تولید شرکت است، از پیامدهای ضعف در سرمایه گذاری، تامین مالی و عملیات شرکت ها است و می تواند منعکس کننده هزینه های نمایندگی بالاتر، نظارت ناکافی و شفافیت و تبادل اطلاعات ضعیف باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین ناکارایی سرمایه گذاری نیروی کار و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه براساس داده های تابلویی استفاده گردیده است.

  نتیجه بررسی 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( 980 مشاهده سال-شرکت) طی بازه زمانی 1391 الی 1397 حاکی از آن است که ناکارایی سرمایه گذاری نیروی کار اثر منفی و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد. در واقع، در شرکت هایی که ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار بیشتر بوده است، اجتناب مالیاتی کمتر بوده است. این نتایج مبین اهمیت توجه بیشترشرکتها به مقوله کارایی سرمایه گذاری نیروی کار در راستای فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها