• اثر تنش شوری ناشی از سطوح مختلف محلول کلرید سدیم بر مولفه های جوانه زنی بذر زوفا (.hyssopus officinalis l)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/17
  • تعداد بازدید: 211
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  اثر تنش شوری ناشی از سطوح مختلف محلول کلرید سدیم بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر زوفا (.hyssopus officinalis l)

  زوفا (.hyssopus officinalis l) گیاهی دارویی با خواص ضدمیکروبی است که کاربردهای فراوانی دارد. پژوهش حاضر، به منظور بررسی اثر سطوح مختلف تنش‌شوری بر جوانه‌زنی بذور زوفا، در قالب طرح پایه‌ی کاملا تصادفی انجام پذیرفت. در این آزمایش، سطوح مختلف محلول کلرید سدیم (nacl) (صفر (آب مقطر)، 50، 100 ، 150 و 200 میلی‌مولار) در چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  هر تکرار شامل یک پتری‌دیش حاوی کاغذ صافی واتمن بدون خاکستر و 30 عدد بذر ضدعفونی‌شده توسط محلول قارچ‌کش بنومیل بود. در‌ضمن، جهت اِعمال تیمارها، به مقدار10 میلی‌لیتر از محلول‌ها به‌کار برده شد. پتری‌دیش‌ها توسط پارافیلم شفاف درزگیری و سپس به‌مدت 14روز در اتاقک رشد تحت دمای ℃2±21 و دوره فتوپریودی هشت ساعت تاریکی، 12ساعت روشنایی با لامپ‌های فلورسنت نگهداری شدند.

  نتایج نشان داد که تنش شوری بر کلیه صفات مورد آزمون (شاخص بنیه بذر، میانگین سرعت جوانه‌زنی، درصد جوانه‌زنی، ارتفاع گیاهچه، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه) اثر معنی‌داری داشته است. به طوری که با افزایش سطوح تنش شوری از میزان این شاخص‌ها کاسته شد. هنگامی که محیط بدون نمک یا دارای حداقل نمک بود، جوانه‌زنی  موفقی مشاهده گردید. به دلیل آنکه در تیمار 150 و 200 میلی‌مولار کلرید سدیم هنوز هم جوانه‌زنی با سرعت کم وجود داشت، می‌توان گفت که زوفا در مرحله جوانه‌زنی دارای مقاومت نسبی به تنش شوری می‌باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها