• بررسی کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن بر اساس پرسشنامه sf36 در مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد شهر زاهدان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/18
  • تعداد بازدید: 236
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن بر اساس پرسشنامه sf36 در مراجعه‌کنندگان به مراکز ترک اعتیاد شهر زاهدان

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن بر اساس پرسشنامه sf36 در مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد شهر زاهدان بود.

  تعداد 89 نفر از افراد تحت درمان (بوپرنورفین و متادون) مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر زاهدان و همچنین 95 نفر از افراد عادی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه sf36 بر روی آنها به مورد اجرا گذارده شد.

  ننایج آزمون فرضیات نشان داد که میانگین نمرات کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن در گروه از هر دو گروه ترک اعتیاد (بوپرنورفین و متادون) بیشتر بود. از طرف دیگر بین دو گروه تحت درمان (بوپرنورفین و متادون)، تفاوت معناداری در میانگین نمرات کیفیت زندگی وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها