• بررسی تاثیر رابطه محیط کسب وکار بر توسعه اقتصادی ایران با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون و هوش مصنوعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/19
  • تعداد بازدید: 257
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی تاثیر رابطه محیط کسب وکار بر توسعه اقتصادی ایران با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون و هوش مصنوعی

  زمینه به منظور رسیدن به توسعه، لزوم توجه به فساد، خشونت و فقر ملت ها که از نبود اخلاق اقتصادی و اخلاق محیط کسب و کار سرچشمه می گیرد احساس می شود. رفع بنیادی فساد، خشونت و فقر ملت‌ها در راستای انگیزه‌های عملی توسعه اقتصادی جز با پیوند روزافزون محیط کسب و کار میسر نخواهد شد.

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محیط کسب و کار بر توسعه اقتصادی است. روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است. شاخص های کلان اقتصادی محیط کسب و کار و شاخص توسعه اقتصادی کشور ایران به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است که سال‌های 2020-2009 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد.

  ابزار اندازه‌گیری داده‌های بانک جهانی و موسسه بین المللی شفافیت بود. جهت آزمون نیز از روش بیزین و تحلیل شبکه عصبی پرسپترون و هوش مصنوعی استفاده شده است. نهایتا به این نتیجه رسیدیم که  برازش مدل تحقیق که در برگیرنده یک فرضیه اصلی بود مورد تایید قرار گرفت. آسانی محیط کسب و کار رابطه معناداری با توسعه یافتگی دارد و در طی زمان نیز موثرتر خواهد بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها