• تاثیر اجتناب مالیاتی بر توزیع دستمزد کارکنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/24
  • تعداد بازدید: 180
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  تاثیر اجتناب مالیاتی بر توزیع دستمزد کارکنان

  اجتناب از مالیات می تواند با کاهش بار مالیاتی شرکت ها با استفاده قانونی از قوانین مالیاتی تا نقض قوانین مالیاتی متغیر باشد. کاهش مالیات شرکتها از طریق اجتناب مالیاتی وجوه نقد مازاد را برای شرکت ایجاد می نماید که می تواند برحقوق و دستمزد و رفاه کارکنان شرکت تاثیر گذار باشد.

  هدف این تحقیق بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر توزیع دستمزدکارکنان می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 5 ساله 1395 الی 1399 بوده است که از طریق نمونه‌گیری حذف سیستماتیک در مجموع 96 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند.

  یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد اجتناب مالیاتی بر سطح کل حقوق و دستمزد تاثیر مثبت و معنی داری دارد؛ اما بر دستمزد معوق و شکاف دستمزد مدیران اجرایی و کارکنان عادی تاثیر معنی داری ندارد؛ بنابراین وجوه ناشی از اجتناب مالیاتی شرکت موجب افزایش کل دستمزد کارکنان می شود و مدیران اجرایی این وجوه را صرف منافع شخصی و افزایش دریافتی های خویش نمی نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها