• بررسی نقش تعدیلگر ریسک ورشکستگی شرکت بر ارتباط بین سرمایه فکری و ساختار سرمایه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/24
  • تعداد بازدید: 292
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی نقش تعدیلگر ریسک ورشکستگی شرکت بر ارتباط بین سرمایه فکری و ساختار سرمایه

  هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیلگر ریسک ورشکستگی شرکت بر ارتباط بین سرمایه فکری و ساختار سرمایه در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. برای دستیابی به این هدف، برای اندازه گیری ساختار سرمایه از نسبت بدهی ها به دارایی ها و برای سرمایه فکری از ضریب ارزش افزوده فکری استفاده گردید، نمونه ی آماری شامل 82 شرکت طی دوره زمانی 1390 تا 1399 می باشد.

  آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی و با نرم افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه فکری با ساختار سرمایه ارتباط معکوس و معناداری دارد ولی ریسک ورشکستگی شرکت ارتباط بین سرمایه فکری و ساختار سرمایه شرکت را تعدیل نمی کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها