• مروری بر مفهوم سلامت سازمانی، ابعاد و نظریه ها، پیشایندها و پیامدها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/26
  • تعداد بازدید: 215
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  مروری بر مفهوم سلامت سازمانی، ابعاد و نظریه ها، پیشایندها و پیامدها

  تحقیق حاضر، مطالعه ای توصیفی در حوزه سلامت سازمانی، پیشایندها و پیامدهای آن است. در این مطالعه تلاش شده مفهوم سلامت سازمانی، مدل های ارائه شده توسط نظریه پردازان مختلف، عوامل تاثیرگذار بر سلامت سازمانی و پیامد و نتیجه برخورداری از سلامت در سازمان تشریح شود.

  این پژوهش به بررسی مروری گروهی از متغیر های موثر بر سلامت سازمانی مدارس و متغیر های تاثیر پذیر از آن، با هدف ارایه شناخت بهتر از سلامت سازمانی و روشن تر ساختن اهمیت این متغیر در سازمان ها پرداخته است. در انجام این پژوهش مروری از روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و استفاده از مقالات موجود در پایگاه های علمی و نشریات معتبر کشور استفاده شده است.

  نتایج حاصل با توجه به گستردگی متغیر های موثر بر سلامت سازمانی و متغیر های متاثر از آن، بیان می کند که از سلامت سازمانی می توان بعنوان یک متغیر مهم و پیش بینی در رشد و بهره وری مطلوب سازمان ها نام برد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها