• بررسی ارتباط بین مدیریت سود و حسابرسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/09/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/16
  • تعداد بازدید: 241
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی ارتباط بین مدیریت سود و حسابرسی

  در سالهای اخیر در حوزه پژوهش های حسابداری، موضوع مدیریت سود مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. به این دلیل که سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند. مدیریت سود برآیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران واحدهای اقتصادی ممکن است به قصد دستیابی به منافع بیشتر، اقدام به دستکاری سود حسابداری نمایند. انگیزه اصلی آنها افزایش پاداش فعلی خود از طریق افزایش سود حسابداری است.

  رفتار فرصت طلبانه مدیران اقتضا میکند در گزارش سود، دخل و تصرف کنند و زمانی که این دخل و تصرف کشف شود، کیفیت سود شرکت مورد سؤال قرار گرفته و تحلیلگران مالی مجبور به ارزیابی مجدد اطلاعاتی مالی می شوند. گزارشگری مالی، با کیفیت حسابرسی افزایش می یابد و اطلاعات حسابرسی شده مبنای تعیین مدیریت سود می باشد. یافته های پژوهش نشان داد بین معیارهای معرفی شده، تنها اندازه موسسه حسابرسی و اظهارنظر حسابرس رابطه معناداری با مدیریت سود دارد. در حالی که تخصص حسابرس، تغییر حسابرس و به موقع بودن گزارش حسابرس تاثیری بر میزان مدیریت سود شرکت ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها