• بررسی میزان شیوع سرخکان در میان اطفال زیر سن 5 سال در شفاخانه حوزوی آموزشی ابوعلی سینا بلخی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/12
  • تعداد بازدید: 225
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی میزان شیوع سرخکان در میان اطفال زیر سن 5 سال در شفاخانه حوزوی آموزشی ابوعلی سینا بلخی

  سرخکان یکی از مسری ترین امراض ویروسی در محیط های طبی می باشد که موجب در معرض خطر قرار گرفتن کارکنان خدمات صحی در برابر این مریضی می گردد. با وجود کاهش چشمگیر موارد ابتلا بعداز کاربرد گسترده واکسین آن، این مرض در کشورهای در حال توسعه هنوز یک عامل مهم مرگ و میر اطفال به حساب می آید. نوزادان معافیت بر علیه سرخکان را با دریافت انتی بادی از راه جفت مادری که مبتلا به سرخکان بوده یا واکسین شده است کسب می کنند، اما این که تا چه موقع با اتکا به این انتی بادی نوزاد از ابتلا به سرخکان مصون باقی خواهد ماند مورد سوال است.

  این مطالعه به بررسی میزان شیوع سرخکان در میان اطفال زیر سن 5 سال در شفاخانه حوزوی آموزشی ابوعلی سینا بلخی انجام شده است. تحقیق مذکور بالای (( 2303طفل مراجعه کننده به شفاخانه حوزوی آموزشی ابوعلی سینا بلخی بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به کمک فورمول کوکران و جدول مورگان بالای ( 324 ) طفل تحقیق صورت گرفت. یافته ها نشان داد که از جمله 329 طفل ( 217 ) مذکر و ( 112 ) تن مونث می باشد. اکثریت مریضان بین سنین یک سالگی الی دو سالگی قرار داشتند. نتایج آزمون ضریب همبستگی در جدول 3  نشان می دهد که رابطه عدم واکسین با سرخکان، رابطه معافیت پایین با سرخکان و رابطه کمبود ویتامین a با سرخکان یک رابطه قوی وجود داشته تنها در این میان رابطه عدم واکسین با سرخکان معنی دار نبوده و بقیه رابطه ها معنی دار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها