• طراحی نرم افزاری برای انتخاب پیمانکار مناسب در برون سپاری محدوده های معدنی استان کرمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/13
  • تعداد بازدید: 145
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  طراحی نرم افزاری برای انتخاب پیمانکار مناسب در برون سپاری محدوده های معدنی استان کرمان

  شیوه مرسوم انتخاب پیمانکاران انتخاب بر اساس کمترین قیمت پیشنهادی می باشد که مشکلات بسیاری بوجود آورده است، بر اساس پیشنهاد محققان استفاده از معیارهای مالی، مدیریتی و... پیمان کاران می تواند این مشکلات را کاهش دهد. هدف از اجرای این تحقیق طراحی نرم افزاری برای انتخاب پیمانکار مناسب در برون سپاری محدوده های معدنی استان کرمان می باشد.

  تعداد 25 نفر از کارشناسان دولتی شاغل در بخش واگذاری معادن استان کرمان میزان اهمیت هر کدام از معیارها را نسبت به معیارهای دیگر در یک پرسشنامه طراحی شده براساس مقیاس زوجی تعیین کردند و سپس اطلاعات از طریق نرم افزار اکسپرت چویس 11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافتهها بالاترین وزن در انتخاب پیمانکاران متعلق به معیار « مالی » بود، بعد از آن معیار « مدیریتی »، « منابع »، « توانایی »، « کیفیت »، « اطمینان »، « تعهد » و « عوامل محیطی » بترتیب بالاترین وزن را در تعیین پیمانکاران داشتند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که مدیران دولتی بخش معادن استان کرمان جهت انتخاب پیمانکاران از نتایج این تحقیق استفاده نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها