حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • درآمدی بر اهمیت فرآورده ها و مشتقات محصولی میوه انار برای مدیریت مسائل انسانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/25
  • تعداد بازدید: 243
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09120834281

  درآمدی بر اهمیت فرآورده ها و مشتقات محصولی میوه انار برای مدیریت مسائل انسانی

  از اینکه میوه بهشتی انار دارای خاصیتها، ویژگیها و ارزشهای درمانی، زیستی و اقتصادی می باشد، شکی نمیتوان به اذهان راه داد، لذا با نگاهی عمیقتر میتوان در مورد مشتقات، محصولات و فرآورده های انار سخنانی به میان آورد. از همین رو، هدف در این مقاله درآمدی بر اهمیت فرآورده ها و مشتقات محصولی میوه انار برای مدیریت مسائل انسانی است.

  بدین منظور، با مطالعه کتابخانه ای به شیوه ای مروری سعی شده است که در باب فرآورده های انار بحث صورت گیرد. نتایج بررسیها حاکی از آن است که میتوان از میوه های انار با کیفیت تجاری پایین، سایز کوچک و انواع غیرتجاری که با وجود کیفیت خوب آب و دانه ها در بازارهای میوه خرید و فروش نمی شوند، در تهیه محصولات جدید استفاده کرد. از طرف دیگر، با افزایش فرآورده های انار می توان بازار مصرف آن را افزایش داده و حتی در کشورهای خارجی نیز بازار مناسبی برای آن تأمین کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید