• احکام فقهی فسخ نکاح با امراض مسری

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/28
  • تعداد بازدید: 159
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 2166979526

  احکام فقهی فسخ نکاح با امراض مسری

  هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر بیماری‌های مسری و خطرناک بر حقوق خـانواده می‌باشد. در همین راستا در سوالی که مطرح‌شده است این است تـأثیر بیمـاری مسـری و خطرنـاک بـر حقوق خانواده به چه صورتی می‌باشد. از آنجایی‌ که حقوق خانواده منحصر به یک حق نیست لـذا با توجه به نوع بیماری نیز متفاوت می‌باشد. حقوقی که در این پژوهش بررسی شد عبارت‌اند از: تأثیر بیماری مسری بر حق مقاربت، در فرض ابتلا (زوج یا زوجه) فرد سالم می‌تواند از مقاربت با فرد مبتلا امتناع ورزد و چنانچه امتناع کننده زوجه باشد، حق دریافت نفقه را نیز خواهد داشت.

  در خصوص بارداری در نظر گرفتن شقوق مختلف حکم که عدم جواز بارداری صـادر گردیـده و درصورتی‌که زوجه باردار شده باشد تنها درصورتی‌ که جان مادر به مخاطره بیفتد و قبل از نفـخ روح جایز است و درصورتی‌که جان مادر و جنین هر دو درخطر باشد و تنها راه نجات حـال مـادر با سقط‌ جنین حاصل شود جواز سقط‌ جنین صادر می‌گردد. و اما سقط ‌جنین بـه خـاطر جلـوگیری از ایجاد کودکی بیماره قبل از نفخ روح و چه بعدازآن جایز نمی‌باشد.

  در خصوص شیردهی با توجه به امکان تسری بیماری از مادر به کـودک، مـادر حـق رضا را از دست می‌دهد و همچنین در مورد حق حضانت نیز می گوییم اگر بیماری از نوع بیماری‌هایی باشد که از فرد حاضن به کودک منتقل می‌شود حق حضانت از فرد مبتلا سلب و به دیگری واگذار می‌گردد. و چنانچه هر دو مبتلا به بیماری مسری شوند حضانتشان ساقط می‌گردد و حضـانت کـودک بـه سایر اقارب خواهد رسید. در خصوص فسخ نکاح، فقها اعتقاد دارند که تنها در خصوص بیماری‌های منصوص جواز فسخ نکاح صادر می‌گردد و امکان تسری به بیماری‌های نوظهور و مسری و خطرناک وجـود نـدارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها