• بررسی نقش ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز در ارتباط با توسعه سازمانی پایدار (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب استان سمنان )

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/02
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/02
  • تعداد بازدید: 149
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09352350688

  بررسی نقش ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز در ارتباط با توسعه سازمانی پایدار ( مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب استان سمنان )

  امروزه منابع انسانی تنها معطوف به ملزومات کاری در سازمان، ارزیابی ها، اخراج از خدمت و سایر امور مشخص نیست. این روزها مدیریت منابع انسانی به بخشی حیاتی در امور مدیریتی بدل شده است و حتی ابعاد جدیدی از جمله مدیریت منابع انسانی سبز به آن اضافه شده است. مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان شاخه ای از مدیریت منابع انسانی پایدار، موضوعی نوین در رشته مدیریت منابع انسانی است که بر هدف پایداری زیست محیطی تاکید دارد و بدین صورت عملی می شود که تفکر و اعمال مدیریت منابع انسانی سبز، در همه فرآیندهای مدیریتی و عملیاتی گنجانده شود.

  از طرفی، در توسعه پایدار سازمانی، نه تنها طبیعت مدنظر قرار می گیرد، بلکه راه هایی برای توسعه و استفاده از قابلیت های طبیعت ومحیط زیست در جهت تکنولوژی نیز پیدا می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز در ارتباط با توسعه سازمانی پایدار در شرکت آب و فاضلاب استان سمنان است. این پژوهش در نیمه دوم سال 1401 نگارش شده است. روش پژوهش مورد استفاده، توصیفی – کاربردی بوده است. ضمن بررسی ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز، سوالات پژوهش تحلیل شده و نتایج تحلیل بیانگر این بود که با آگاهی پیدا کردن نسبت به این ابعاد، سازمان می تواند به توسعه پایدار دست یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید