• مبانی مسئولیت های مهندس ناظر

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/05
  • تعداد بازدید: 232
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02188027579

  مبانی مسئولیت های مهندس ناظر

  با توجه به اینکه مسئله  مسئولیت در هر حرفه ای از اهمیت بسیاری برخوردار است پس هدف مقاله ی حاضر بررسی مسئولیت مهندس ناظر در پرژوه های عمرانی و اصول نظارت بر اجرای ساختمان ها را توجیه میکند با بررسی وظایف قراردادی و قانونی مسئولی مهندس ناظر این نتیجه بدست آمد که مسئولت مدنی مهندس ناظر با تئوری تقصیر نیز قابل توجیه نیست به این دلیل که مطابق قواعد عام مسئولیت  در مسئولیت قراردادی احراز تقصیر شرط تحقق مسئولیت  نمی باشد.

  فلذا می توان نتیجه گرفت که مهندس ناظر در صورتی که به وظایف قانونی عمل ننماید مسئول جبران خسارت وارد شده خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید قوه ی قاهره مانع عمل به تعهدات قراردادی و قانونی شده است. جبران خسارت ناشی از فعالیت های حرف های مهندسان در زندگی صنعتی امروز تنها در سایه این شاخه حقوقی ممکن خواهد بود. از مهمترین معضلات کشور در حوزه ساختمان، نداشتن تعریفی جامع و صریح از مهندس ناظر از ساختمان است.

  حتی افراد شاغل در این حوزه نیز به معنای واقعی این سمت را به خوبی نمی شناسند و با سطحی نگری، تنها وظیفه اصلی این مهندسین را تطبیق نقشه با نحوه اجرای بنا می دانند. اینکه پروژه های ساختمانی فرایند بسیار پیچیده ای هستند نیازی به گفتن و تأکید نخواهد داشت. افراد زیادی در فرآیند یک پروژه عمرانی حال ساخت یک ساختمان باشد یا یک پل دخیل هستند. از کارفرما تا پیمانکار همه اهداف مشخصی را طبق اصولی از پیش مشخص شده دنبال میکنند. مهندس ناظر ساختمان از جمله افرادی است که نقش مهمی را در پیشبرد پروژه های ساختمانی ایفا خواهد کرد. با در نظر داشتن این اهمیت در این مقاله قصد داریم که به تحلیل ابعاد قانونی مسئولیت مهندس ناظر ساختمان بپردازیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها