• بررسی فقهی و حقوقی انتساب پرداخت دیون متعدد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/09
  • تعداد بازدید: 317
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 2166979526

  بررسی فقهی و حقوقی انتساب پرداخت دیون متعدد

  موضوع انتساب پرداخت به یکی از چند دین، از مسائل مهم و بحث انگیزی است که در حقوق مدنی و تجارت کاربرد فراوانی دارد. در دنیای حقوق، و در روابط مالیِ اشخاص با یکدیگر، ممکن است که افراد، دیون متعددی به یکدیگر داشته باشند؛ لذا هرگاه مدیون درصدد پرداخت یکی از دیون خود برآید، پرداخت مذکور را باید منتسب به کدام دین فرض کرد.

  موضوع دین و استقرار آن در حقوق مدنی از آنچنان اهمیتی برخوردار است که قانونگذار موادی از قانون مدنی را به این مهم اختصاص داده است. بحث از آنجا اهمیتی مضاعف پیدا می کند که مدیون دیون متعددی دارد و با پرداخت و ایفاء مقداری از دیون، در خصوص انتساب و اختصاص مقدار ایفاء شده به یک دین خاص اختلاف نظر حادث می گردد. در این مقاله قصد داریم به بررسی حقوقی انتساب پرداخت دیون متعدد با مداقه در فقه امامیه و نگاهی اجمالی به قانون فرانسه بپردازیم و حکم مسئله را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از روش فیش برداری می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها